HISTORIA PRZEMKOWA
 
 
Strona główna
 SZKICE Z DZIEJÓW MIASTA
PRZEMKÓW
     Miasto Przemków najprawdopodobniej zostało założone w 1280 roku przez księcia żagańskiego Przemka I (zmarłego w 1289 r). Nazwa Przemków pochodzi więc od imienia tego księcia, który był jednym z trzech synów Konrada I Głogowskiego i Salomei, księżniczki wielkopolskiej.
    Przemków miał korzystne położenie na szlaku handlowym, wiodącym z Wielkopolski- przez Szprotawę i Przemków- do Głogowa. Miasto nie otrzymało jednak prawa składu, które nakładałoby na przyjeżdżających kupców obowiązek wystawiania w nim swych towarów.
    Pierwsza źródłowa wzmianka o Przemkowie pochodzi z początku XVI wieku. Rynek i plac kościelny to dwa place, od których wytyczenia rozpoczynano tworzenie miasta. Wokół rynku mieszkali najbogatsi mieszczanie.Rynek i plac kościelny były widownią ważnych uroczystości. Jarmarki, podobnie jak i odpusty, odbywały się na obu placach. Kościół parafialny według wszelkiego prawdopodobieństwa powstał już w końcu XIII wieku.W kronice kościelnej znajdującej się na plebanii, znajduje się lakoniczna wzmianka o tym, że"zbudowany Dom Boży został uroczyście poświęcony w roku 1292 na cześć Najświętszej Marii Panny ".
FotoWejście do parku przemkowskiego z zabytkowym lwem
FotoKolejny lew na wejściu do parku